Scl…FD…. kahi kshan …

… ! My school fd …..! माजी विद्यार्थी “रयत शिक्षण संस्था “…..!
खुप दिवसानी आपले School friends शी भेट होते आणी त्यावेली आठवतात त्या शालेतल्या आठवनी ….अस वाटत ते शालेतले दिवस पुन्हा येतिल का आपल्या ज़िवानात ….खरच खुप छान होते ते दिवस ….!
हे Friends भेटले आणी पुन्हा ते शालेचे दिवस आठवले ….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s